Styret 2019 – 2020

E-Mail til styret: styret@fossum.info  

Mail til styret blir besvart av den faglig ansvarlige for det enkelte tema. Se tabell med full oversikt her.

Styreleder: Knut Skoe
Styremedlem/Nestleder: Stig Eilert Paulsen
Styremedlem/Teknisk ansvarlig: Torkel Grotøy
Styremdlem/Bygningsansvarlig: Øistein Barhaugen
Styremedlem/Dugnader/Oppgangstillitsvalgte: Kerstin Maria Olsson