Informasjon fra styret

Informasjon fra styremøtene

Informasjonen fra styremøtene  følger samme oppsett som innkalling og styrereferat, men er ikke å regne som et styrereferat. Styrereferatene føres etter hvert møte og inneholder referat fra alle saker styret behandler – også saker som omhandler enkeltbeboere, seksjonseiere, evt konflikter mellom beboere eller andre saker som bør være unntatt fra offentliggjøring. Alle referater er tilgjengelige for revisor og evt. andre kontrollorgan årsmøtet vil oppnevne og klebes inn i en protokoll ved hvert møte. Informasjon fra møtene er gjerne litt mer utfyllende på hver sak for å øke informasjonsverdien. 

2019
Informasjon fra styret januar 2019
Informasjon fra styret februar 2019
Informasjon fra styret mars 2019

Informasjon fra styret april 2019

Informasjon fra styret august / september 2019
2018
Årsrapport 2018. Årsrapport for 2018 finner du her
Informasjon fra styret 2018 – november
Informasjon fra styret – 2018 – oktober
Informasjon fra styret – 2018 0823 – ekstraordinært styremøte
Informasjon fra styret – 2018 – 0813
Informasjon fra styret – 2018 – 0618
Informasjon fra styret-2018-0416
Informasjon fra styret 2018 – 05
2017
styremøtereferat 04.01.2018
styremøtereferat 11.10.2017
styremøtereferat 12.09.2017
styremøtereferat 17.08.2017
styremøtereferat 04.05.2017
styremøtereferat 16.03.2017
styremøtereferat 09.02.2017
2016
styremøtereferat 01.12.2016
styremøtereferat-12.10.2016
Styremøtereferat 31.08.2016
Styremøtereferat 20.06.2016
Styreremøteferat 06.04.2016
Styremøtereferat 09.03.2016
Styremøtereferat 03.02.2016
2015
Styremøtereferat 03.12.2015
Styremøtereferat 02.11.2015
Styremøtereferat 01.09.2015
Styremøtereferat 30.06.2015
Styremøtereferat 20. 04.2015
Styremøtereferat 03.02.2015
2014
Styrereferat 04.12.2014
Styrereferat 08.10.2014
Styrereferat 19.08.2014
Styrereferat 16.06.2014
Styrereferat 23.04.2014
Styrereferat 13.03.2014
Styrereferat 15.01.2014
2013
Styrereferat 18.11.2013
Styrereferat 16.10.2013
Styrereferat 28.08.2013
Styrereferat 03.06.2013
Styrereferat 24.01.2013
2012
Styrereferat 28.11.2012
Styrereferat 09.10.2012
Styrereferat 22.08.2012
Styrereferat 19.06.2012
Styrereferat 09.05.2012
2011
Styrereferat 15.12.2011
Styrereferat 20.09.2011
Styrereferat 30.05.2011
Styrereferat 12.04.2011
Styrereferat 15.03.2011
Styrereferat 02.02.2011
2010
Styrereferat 16.12.2010
Styrereferat 18.10.2010
Styrereferat 26.08.2010
Styrereferat 10.05.2010
Styrereferat 20.01.2010
2009
Styrereferat 16.12.2009
Styrereferat 04.11.2009
Styrereferat 06.10.2009
Styrereferat 02.09.2009
Styrereferat 04.05.2009
Styrereferat 04.03.2009
2008
2007
Styrereferat 25.09.2007
Styrereferat 29.08.2007
Styrereferat 19.06.2007
Referat utvidet styremøte 19.06.07
Styrereferat 11.04.2007
Styrereferat 30.01.2007
2006
Styrereferat 19.09.2006
Styrereferat 23.08.2006
Styrereferat 07.06.2006
Styrereferat 04.2006
2005
Styrereferat 20.06.2005