Praktisk informasjon

BEPLANTNING I BLOMSTERKASSER

CONSOLVO – VEDLIKEHOLD AV TERRASSEGULV. 

OPPGANGSTILLITSVAGTE 2019

Oppgangstillitsvalgt er bindeleddet mellom seksjonseierne i din oppgang og boligsameiets styre. Vi har utarbeidet noen enkle, men viktige oppgaver som oppgangstillitsvalgte utfører. Se her

PROSEDYRE VED BESTILLING AV NØKLER

FORSIKRING

Vårt forsikringsselskep er IF.  Kontakt styret hvis behov for å vurdere skadeomfang samt bruk av forsikring. Hvis akutt situasjon, kan If forsikring  kontaktes direkte på  tlf.: 21 49 24 00. Vårt avtalenr. er: SP2040167.1.3