OPPSLAGSTAVLEN

 

  • Informasjon ved ukeslutt – uke 4

  • Informajon ved ukeslutt – uke 3

  • Dato for årsmøtet 2020 er satt til 19 mai

  • Som tidligere nevn vil det forekomme mindre endringer i forhold til det som generell fremdriftsplan indikerer. Når det gjelder montering av dørene, vil dere uansett få minimum 2 dager varsel før ny dør settes inn. Varselet vil bli hengt opp på egen dør eller lagt i postkasse

  • Informasjon ved ukeslutt – uke 2

  • Revidert fremdriftsplan oppussing 09.01.2020

  • Styremedlemmenes ansvar/oppgaver

  • Bestilling av navnskilt

  • Når vannskade oppstår – hvem kontakter jeg

  • Noen tips ved fyring i peis/vedovn

E-POSTADRESSER E-post tilfredsstiller lovens krav om skriftlighet. All informasjon fra styret, inklusiv innkalling til årsmøter, vil heretter kun bli sendt elektronisk. Husk derfor å meddele styret om eventuelle endringer i din e-postadresse.