OPPSLAGSTAVLEN

 

  • Informasjon fra styret – mars

  • Informasjon fra styret – februar

  • Skjerming, innsyn og fasader

  • Yale Doorman elektronisk dørlås

  • Dato for årsmøtet 2020 er satt til 19 mai. Siste frist for å melde inn saker var mandag 9 mars.

  • Styremedlemmenes ansvar/oppgaver

  • Bestilling av navnskilt

  • Når vannskade oppstår – hvem kontakter jeg

E-POSTADRESSER E-post tilfredsstiller lovens krav om skriftlighet. All informasjon fra styret, inklusiv innkalling til årsmøter, vil heretter kun bli sendt elektronisk. Husk derfor å meddele styret om eventuelle endringer i din e-postadresse.