Oppslagstavlen

  • Oppussing av oppganger starter opp uke 37. Du kan følge fremdrift i bilder på vår  Facebookside
  • Opprydding i blomsterkasser/trau – hvorfor?
  • Omtale av Get Box
  • Facebook, vår uformelle informasjonskanal
  • I forbindelse med opprydding i blomsterkassene er det bestilt container i perioden 12 september t.o.m mandag 16 september
  • Informasjon fra styretbeplantning i blomsterkassene
  • Resultat fra ekstraordinært årsmøte 20 juni 2019:

Sak 2. Forslag til vedtak: «Sameiet har tillit til sameiets styre».

Etter oppfordring fra en rekke seksjonseiere, trakk styret forslaget. Forslag til vedtak ble følgelig ikke stemt over. Styret blir sittende

Sak 3. Forslag til vedtak: Fossum Boligsameie vedtar å lånefinansiere oppussing av oppgangene i sameiet og gir styret fullmakt til låneopptak med en ramme på 7.500.000,- samt refinansiere sameiets eksisterende lån med overføring til samme låneinstitusjon. 

Vedtak: Vedtatt

Sak 4  Fossum Boligsameie vedtok nedbetaling over 11 år

———————————————————————-

E-POSTADRESSER E-post tilfredsstiller lovens krav om skriftlighet. All informasjon fra styret, inklusiv innkalling til årsmøter, vil heretter bli sendt elektronisk. Husk derfor å meddele styret om eventuelle endringer i e-postadresse.